EIERENPROJECT VOOR EEN KANS VOOR VROUWEN IN GAROUA


Kaotal vzw kwam met de bestaande noden in contact doordat de lokale organisatie FESEOJEF de voorzitter van Kaotal vzw heeft aangesproken hierover. Uit dit gesprek en uit het zelf opmerken van de situatie ter plekke, is Kaotal vzw begonnen met het uitwerken van dit project.

In december 2018 en 2019 organiseerden we een open infomoment in Garoua, waarop we de doelstellingen van het project uitlegden en toelichting gaven over de werking van een coöperatieve.


Op deze bijenkomst waren alle deelnemers enthousiast over het project. Uit dit overleg kwam naar boven dat de gemeenschap het heel belangrijk vindt dat de focus ligt op de vraaggestuurdheid en creativiteit en inbreng van de participanten zelf. Daarnaast kwam de appreciatie duidelijk naar 


   

boven voor de aanpak, nl: met een duwtje in de rug aan financiële steun de mogelijkheid hebben om een autonoom duurzaam solidariteitsproject uit te werken.


Kaotal vzw wilt vrouwen begeleiden naar eigenaarschap en autonomie om zelf hun situatie te veranderen, zodat ze o.a. zelf hun kinderen naar school kunnen sturen. Zo wilt Kaotal vzw aan de vrouwen hun zelfvertrouwen bevestigen. En daarbij ook het uitwisselen van vaardigheden en versterking van de solidariteit te realiseren.

1. Financiële autonomie van ongeschoolde vrouwen. 

2. Oprichting van een gezamenlijke structuur en project

3. Structurele solidariteit via de coöperatieve.

4. Versterking van talenten en competenties van vrouwen. 

5. Alfabetisering van kinderen, weeskinderen en vrouwen -     toegang tot onderwijs.

6. Mentaliteitsverandering t.a.v. de traditionele rol

van vrouwen.

7. Genereren van natuurlijke en organische mest om

het gebruik van chemische kunstmeststoffen te verminderen. 


Doelstellingen 

van noden naar oplossingen

Copyright © Alle rechten voorbehouden


CONTACTGEGEVENS